Verwerking en gebruik van persoonsgegevens

Trucktrader verwerkt de door u via www.trucktrader.nl, www.trucktrader.be & www.trucktrader.lu geregistreerde persoonsgegevens. Een gebruiker mag zich slechts één keer registreren op onze Websites. Trucktrader tracht tegen te gaan dat frauduleuze advertenties geplaatst worden. Trucktrader vraagt daarom om uw voor- en achternaam, e-mailadres, woonadres en telefoonnummer en zal deze gegevens, indien zij dat nodig acht, ook controleren op juistheid. Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Uw gegevens kunnen wel verstrekt worden aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten van Trucktrader waarvan u gebruik wenst te maken of indien Trucktrader hiertoe wettelijk verplicht is.

Trucktrader kan uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over de dienstverlening van Trucktrader of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts door Trucktrader worden geïnformeerd op het door u geregistreerde e-mailadres. Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven door op “uitschrijven te klikken in de ontvangen email.

Uw persoonsgegevens worden ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Beveiliging gegevens

Uw gegevens staan opgeslagen op een beveiligde server. Tevens gebruikt Trucktrader veiligheidsprocedures voor het vastleggen en verstrekken van de gegevens. Dit alles om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw gegevens.

Wijzigen of verwijderen gegevens

U kunt de door u geregistreerde gegevens snel en makkelijk wijzigen door in te loggen op uw eigen account. Indien wenselijk kunt u uw advertentie verwijderen. Deze is dan binnen 6 werkdagen geheel van de server verwijderd??. Indien wenselijk kunt u uw registratie ook geheel ongedaan maken door in uw account op “Account verwijderen” te klikken. Hierdoor worden alle door u geregistreerde gegevens en uw advertenties verwijderd. Uitschrijving heeft tot gevolg dat u van sommige van onze diensten geen gebruik meer kunt maken.

Spam en misbruik persoonsgegevens

Het is derden niet toegestaan om de door Trucktrader verzamelde en/of verwerkte gegevens te verzamelen. Het is derden daarnaast uitdrukkelijk verboden om met de door Trucktrader verzamelde en/of verwerkte gegevens mailings (spam) gericht aan de e-mailadressen van adverteerders en gebruikers van www.trucktrader.nl/be/lu te versturen. Bij overtreding van voornoemde verboden verbeurt de derde een direct opeisbare boete van € 1.000,- (Duizend Euro) per gebeurtenis per persoon. Trucktrader zal bij overtreding van voornoemde verboden juridische stappen ondernemen tegen de verantwoordelijke partijen.

Melding gegevensverwerking

De geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens is gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 20 te Den Haag, onder nummer m1162035.

Cookies

Om uw bezoek aan www.trucktrader.nl nog gemakkelijker te maken, wordt gebruik gemaakt van cookies, java scripts en web beacons. Dit zijn kleine bestanden die naar uw browser worden gestuurd en opgeslagen op uw pc. De cookies bevatten geen persoonsgegevens, maar bewaart informatie over uw bezoek aan onze website. De cookies worden nadrukkelijk niet voor andere doeleinden gebruikt.

Wijzigingen

Trucktrader behoudt zich het recht voor deze privacy statement van tijd tot tijd aan te passen. Wij raden u daarom aan om onze privacy statement regelmatig te raadplegen.

Vragen?

Vragen over ons privacy beleid? Neem gerust contact met ons op:

Trucktrader Benelux BV | Lisdoddelaan 31 | 1087 KB Amsterdam

Tel.:(+31) 20 727 28 99 (lokaal tarief)  | E-mail: info@trucktrader.nl

 

 

 

 

Copyright © 2021 - Trucktrader Benelux B.V.